Monitorowanie efektywności kampanii marketingowych to narzędzie wzrostu sprzedaży

Tradycyjnie, działy sprzedaży mają jeden numer telefoniczny infolinii lub posługują się indywidualnymi numerami komórkowymi handlowców.

My proponujemy zastosowanie różnych numerów telefonicznych dla każdego kanału marketingowego promującego daną linię produktową, czyli inny dla reklam www, billboardów, ulotek, TV. Taki system umożliwia szczegółowe monitorowanie i analizę efektywności kanałów marketingowych i sprzedaży poszczególnych grup produktów.

Analiza efektywności kanałów marketingowych

Wizualizacja ilości przychodzących połączeń telefonicznych dla danej grupy produktów z podziałem na kanały marketingowy pozwala na analizę, która kampania reklamowa ma największy zasięg wśród odbiorców.

Statystyki połączeń przychodzących

Bieżące raportowanie daje pełen obraz skuteczności zespołu sprzedażowego i umożliwia natychmiastowe reagowanie na sytuacje kryzysowe, np. gdy wydłuża się czas oczekiwania w kolejkach. Przykładowe, dostępne statystyki to:

  • liczba połączeń przychodzących, odebranych i nieodebranych
  • rozkład dobowy połączeń
  • czas oczekiwania klienta na połączenie z pracownikiem
  • średni czas trwania rozmowy
  • maksymalna liczba osób oczekujących w kolejce

Efektywność pracowników sprzedaży

Narzędzia raportujące pozwalają na obserwację parametrów takich jak:

- ilość aktywnych agentów

- liczba połączeń odebranych per agent

- całkowity i średni czas rozmowy per agent

Lista nieodebranych połączeń do oddzwonienia

Nieodebrane połączenia to utracone leady sprzedażowe. Nasze narzędzie umożliwia monitorowanie rejestru wszystkich utraconych połączeń z numerami telefonicznymi do oddzwonienia, zarówno nieodebranych jak i rozłączonych podczas oczekiwania klienta w kolejce.

Skontaktuj się i uzyskaj więcej informacji

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności Biznes Innovation.Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy przesyłać na adres privacy@biznesinnovation.com.

O firmie Biznes Innovation

Biznes Innovation jest oficjalnym przedstawicielem dystrybutorem operatora usług telekomunikacyjnych dla firm NFON.

System telefoniczny w chmurze NFON to unikalne na skalę europejską rozwiązanie zapewniające przedsiębiorstwom innowacyjną i efektywną komunikację.

Copyright © Biznes Innovation 2019