Komunikacja międzypokoleniowa

 


Prośba o kontakt

Cel szkolenia

Rozwój kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji oraz budowania relacji zawodowych i osobistych z osobami z różnych pokoleń.


Twoje korzyści ze szkolenia

 • Zdiagnozujesz swój styl komunikacji i profil osobowościowy

 • Poznasz różnice pokoleniowe i ich wpływ na komunikację

 • Nauczysz się dopasować formę wypowiedzi do sytuacji i osoby


Program szkolenia

 1. Proces komunikacji

  1. Schemat procesu komunikacji - od przekazywania do odbierania komunikatu

  2. Uczestnicy procesu komunikacji i interakcje pomiędzy nimi

  3. Słuchanie z otwartym umysłem - komunikacja werbalna i niewerbalna

  4. Bariery i przeszkody w procesie komunikacji

  5. Typy rozmów i siła słów - savoir vivre w komunikacji biznesowej

 2. Różnice pokoleniowe

  1. Geneza różnic pokoleniowych

  2. Cechy pokoleń baby boomers, X, Y, Z

  3. Stosunek do pracy i różnorodność oczekiwań

  4. Motywatory i stresory pokoleń

  5. Język pokoleń

 3. Psychologia komunikacji

  1. Typy osobowości, a style komunikacji

  2. Wpływ stereotypów i przekonań na skuteczność komunikacji

  3. Komunikacja podstawą porozumienia międzypokoleniowego

  4. Wpływ komunikatów emocjonalnych na relacje

  5. Asertywna postawa w procesie komunikacji


Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z aktywnym udziałem wszystkich uczestników.
Termin i miejsce szkolenia: 27 czerwca 2019 r. w Warszawie w godz. 10:00-17:30


W cenę szkolenia wliczone jest: lunch, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.


Cena:     490 zł netto / osoba